POLITYKA PRYWATNOŚCI APLIKACJI MOBILNEJ

„Ninja z Sadu”

Dalej: Polityka Prywatności

I.          Niniejszy dokument stanowi Politykę Prywatności aplikacji mobilnej „Ninja z Sadu”, dalej: Aplikacja Mobilna, której wydawcą jest Stowarzyszenie Sady Grójeckie z siedzibą w Warce przy ul. Niemojewskiej 17/2, 05-660 Warka, zarejestrowanym w rejestrze przedsiębiorców oraz rejestrze innych organizacji społecznych i zawodowych,  fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za nr KRS 0000288819, NIP: 7971966795, REGON: 141144920 dalej: Wydawca.

II.          Użytkownikiem jest każda osoba fizyczna korzystająca Aplikacji Mobilnej.

III.          Instalacja Aplikacji Mobilnej wymaga zgody Użytkownika.

IV.          Użytkownik może w każdej chwili usunąć Aplikację Mobilną.

V.          Polityka Prywatności ma jedynie charakter uzupełniający w stosunku do polityki prywatności Google Play Store, Apple App Store i witryn internetowych Wydawcy lub partnerów Wydawcy, które umożliwiają pobranie Aplikacji Mobilnej. Wydawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za politykę prywatności realizowaną przez podmioty zarządzające aplikacjami Google Play Store, Apple App Store i witryn internetowych Wydawcy lub partnerów Wydawcy, które umożliwiają pobranie Aplikacji Mobilnej oraz przestrzeganie przez nie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119
z 2016 r., str. 1-88), ustawy z dnia z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U.2019.1781) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U.2020.344 t.j) w ramach Google Play Store, Apple App Store oraz i witryn internetowych Wydawcy lub partnerów Wydawcy, które umożliwiają pobranie Aplikacji Mobilnej.

VI.          Korzystanie z Aplikacji wymaga posiadania urządzenia mobilnego z systemem iOS wersja od 14+,  Android wersja od 7+ oraz połączenia z Internetem w postaci włączonego pakietu transmisji danych lub włączonego połączenia wi-fi w celu jej pobrania i umożliwienia korzystania.

VII.          Wydawca nie gromadzi i nie przetwarza danych identyfikujących i nieidentyfikującej Użytkownika.

VIII.          Wydawca nie gromadzi danych potencjalnie umożliwiające identyfikację użytkownika, jak adres IP zalogowanych użytkowników, ze względu na to, że korzystanie z Aplikacji Mobilnej nie wymaga ani logowania, ani podania jakichkolwiek innych danych.

IX.          Wydawca nie korzysta z funkcji Google Anlytics lub innych narzędzi mierzących czas wizyt, przeglądane zawartości, odnośniki do stron, typ przeglądarki.

X.          Wydawca nie przekazuje jakichkolwiek danych Użytkownika końcowego podmiotom trzecim.

XI.          Wydawca nie korzysta z plików cookies.

XII.          W przypadku braku akceptacji niniejszej Polityki, Wydawca prosi o nieinstalowanie lub usunięcie Aplikacji Mobilnej.

XIII.          Aplikacja Mobilna została sfinansowana ze środków Funduszu Promocji Warzyw i Owoców, #wybieramPOLSKIEjabłka.

a.       Kontakt z Wydawcą jest możliwy za pośrednictwem stowarzyszenie@jablkagrojeckie.pl