Wszystkich zainteresowanych producentów zamierzających produkować jabłka z Chronionym Oznaczeniem Geograficznym „Jabłka Grójeckie” prosimy o zapoznanie się z załączonym regulaminem.

 

W razie pytań, zachęcamy do kontaktu ze Stowarzyszeniem.

Regulamin Stowarzyszenia Sady Grójeckie dotyczący nadawania numeru identyfikacyjnego producentom zamierzającym produkować jabłka z Chronionym Oznaczeniem Geograficznym „Jabłka Grójeckie”

Załącznik nr 1

Deklaracja

Załącznik nr 2

Wniosek o nadanie nr wprowadzenie zmiany 

Załącznik nr 3

Rejestr wysyłek

Załącznik nr 4

Weksel i deklaracja wekslowa

Załącznik nr 5

Wzór opinii

Załącznik nr 6

Zamiar wprowadzenia 9 11 2017 M

Załącznik nr 7

Wniosek o przedłużenie ważności numeru

Regulamin Stowarzyszenia Sady Grójeckie dotyczący dotyczący strategii marketingowych związanych z Chronionym Oznaczeniem Geograficznym “Jabłka Grójeckie” bez załączników.