GRUPA OPERACYJNA EPI SADY GRÓJECKIE

                                                                           

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja pn. Sady Grójeckie – owoce prosto do konsumenta
Mająca na celu Wprowadzenie bezpośredniej sprzedaży owoców i soków pochodzących z grójeckich sadów

Współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Współpraca Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Nr umowy 00028.DDD.6509.10208.2022.07

Grupa Operacyjna Sady Grójeckie powstała na podstawie umowy konsorcjum. Grupa jest beneficjentem Działania 16-Współpraca – w operacji tworzenie krótkich łańcuchów dostaw na zasadach zryczałtowanych.

Lokalizacja realizacji operacji:
ul. Niemojewska 19, 05-66 Warka,
ul. Kolejowa 26, 05-660 Warka,

Grupa Operacyjna składa się z rolników:

Na czele GO stoi LIDER – Stowarzyszenie Sady Grójeckie

Pozostali członkowie Grupy, to:

  1. Anna Dębska
  2. Mateusz Woźniak
  3. Daniel Majewski
  4. Krzysztof Zatorski
  5. Arkadiusz Regulski

Grupa powstała w celu sprzedaży owoców (jabłek, gruszek, śliwek, czereśni i wiśni),
a także soków.

Rolnicy wchodzący w skład konsorcjum mają zarejestrowane w Powiatowym Inspektoracie Sanitarnym dostawy bezpośrednie . Rolnicy są zlokalizowani w Powiecie Grójeckim (województwo mazowieckie).