Pytania i odpowiedzi do Kampanii

Pytania i odpowiedzi: PRZYGOTOWANIE KONCEPCJI WIZUALNEJ I WDROŻENIE DWULETNIEJ KAMPANII INFORMACYJNO-PROMOCYJNEJ DOTYCZĄCEJ PROMOCJI JABŁEK PT. „SAMO ZDROWIE JABŁKA Z CHOG” 1 pytanie: Poniższy zapis SIWZ, nakłada rygorystyczny wymóg, który w teorii jest głęboki, ale praktycznie słabo wykonalny. 10.5 Dowód wniesienia wadium należy załączyć do składanej Dowód wniesienia wadium w gotówce musi zawierać w rubryce „tytułem” poniższe sformułowanie: „Wadium w…

Dzień Matki w Centrum Onkologii – Instytucie im. Marii Skłodowskiej Curie w Warszawie już 26 maja!

Wydarzenie, zwane także Białą Sobotą, zaplanowano na dzień 26 maja 2018 roku. Akcja odbędzie się w budynku Centrum Profilaktyki Nowotworów przy ul. Roentgena 5 w godzinach 9.00-14.00. Tego dnia, osoby ubezpieczone będą miały możliwość skorzystania z szerokiego zakresu badań i konsultacji. Panie w wieku między 25 a 59 rokiem życia zapraszamy na profilaktyczne badanie cytologiczne,…