Pytania i odpowiedzi do Kampanii

Pytania i odpowiedzi: PRZYGOTOWANIE KONCEPCJI WIZUALNEJ I WDROŻENIE DWULETNIEJ KAMPANII INFORMACYJNO-PROMOCYJNEJ DOTYCZĄCEJ PROMOCJI JABŁEK PT. „SAMO ZDROWIE JABŁKA Z CHOG” 1 pytanie: Poniższy zapis SIWZ, nakłada rygorystyczny wymóg, który w teorii jest głęboki, ale praktycznie słabo wykonalny. 10.5 Dowód wniesienia wadium należy załączyć do składanej Dowód wniesienia wadium w gotówce musi zawierać w rubryce „tytułem” poniższe sformułowanie: „Wadium w…