Członkowie

Członkami Stowarzyszenia Sady Grójeckie mogą być następujące osoby:

 • osoby fizyczne, które są rekomendowane przez podmioty będące członkami wspierającymi Stowarzyszenia wymienionymi poniżej,
 • osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą:
  • grupy producenckie,
  • organizacje handlowe działające w branży sadowniczej,
  • jednostki samorządu terytorialnego,
  • agencje reklamowe działające na potrzeby branży sadowniczej,
  • placówki naukowo – badawcze,
  • wydawnictwa prasowe,
  • prywatne i publiczne jednostki doradztwa rolniczego.

Aktualna lista Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia przedstawia się następująco:

 • Biliniak Andrzej
 • Hermanowicz Zbigniew
 • Kwiatkowski Jakub
 • Lis Marcin
 • Majewski Maciej
 • Różycki Janusz
 • Szymański Dariusz
 • Szymański Piotr
 • Walendzik Dariusz
 • Wasilewska Małgorzata
 • Woźniak Hubert
 • Zięba Krzysztof
 • Przybytniak Leszek
 • Przybytniak Paweł
 • Skarzyński Jarosław